\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 2012
Studie / Study
Realizace /
Realisation: 2012 - 2013
Návrh / Design: Ivan Palacký
Investor: studio VIRTUALIS s.r.o.


Úprava stávajícího RD ve fázi hrubé stavby na sídlo firmy “Studio Virtualis s.r.o”. V přízemí „veřejná“ zóna pro prezentaci práce agentury klientům (jednací místnost, kuchyňka, koupelna, šatna a v místě stávající garáže malý fotoateliér). V patře „soukromá“ zóna se třemi kancelářemi.


An adaptation of existing house in the building phase at headquarters to "Studio Virtualis Ltd". In the ground floor is a "public" zone for the Agency's clients (meeting room, kitchen, bathroom, closet and garage where is situated a small photo studio). The first floor contains a "private" area with three offices.

INTERIÉRY STUDIA VIRTUALIS, OLOMOUC /
Interiors of Virtualis studio in Olomouc

Vizualizace / Visualization

Půdorys 1.NP / Ground floor + zoom /

Foto před dokončením / Photo of nearly finished interior

Axonometrie 1.NP / Axonometry of Ground floor

Axonometrie 2.NP / Axonometry of First floor

Řezopohledy / Sections