\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 2009
Projekt pro stavební povolení / Documentation for buliding permit
Realizace /
Realisation: 2010 - 2011
Návrh / Design: Petr Čáslava, Tomáš Doležal, Ivan Palacký

Rekonstrukce a dostavba řadového RD ve stávající zástavbě

rodinných domů na ulici Jubilejní v Brně – Tuřanech. Půdorysně má tvar písmene L, je jednopodlažní, v části přiléhající k ulici s obytným podkrovím.
Postaven je na „šachovnicovém“ pozemku, kdy se parcely zahrady a vlastního domu dotýkají pouze v rozích, kde jsou spojeny krátkým diagonálním schodištěm. Této charakteristické situaci odpovídá i nástup do domu: stávající ulička mezi domy je rozšířena a využita jako hlavní přístup na pozemek. Je mírně diagonálně pootočena tak, aby směřovala ke středu pobytového dvora. Tím je tvarována cesta pozemkem s několika přirozenými zastaveními: při vstupu do vlastního domu, na pobytovém dvoře, na terase při terénním zlomu a u stávajícího vstupu na zahradu.
Dům je kombinací dřevostavby a klasického zdiva s obkladem modřínovými palubkami. Pultová střecha se svažuje do ulice a umožňuje tak výhledy z podkroví do zahrady. Jihozápadní fasáda obývacího pokoje je prosklena pro přímý kontakt s pobytovým dvorem.

Reconstruction and extension of an ordinary family house in a traditional town residential area of family houses in Brno, Czech Republic. It is an L-shaped, one-floor building with an attic room facing the street.
The house is built on a "checkerboard" plot, which means that the garden and the house plot only neighbour at corners and are connected by a short diagonal staircase.
This feature has determined the entry to the house: the existing alley between houses is widened and is used as the main access to the property. It is slightly diagonally rotated to lead to the centre of the residential backyard. The alley further shaped in a way inviting to some natural stops: at the entrance of the house, in the backyard, on the terrace by a terrain break and at the existing entry to the garden.
The house is a combination of wooden and classic masonry finished by larch boards cladding. The pent roof slopes towards the street allowing the attic room overlooking the garden. The living room orientated southwest is connected with the residential backyard by a large window to let the outdoors flow in.

RD V TUŘANECH / Family House in Turany

Situace /

Půdorys 1.np /

Pohled východní /

Půdorys 2.np /

Pohled jižní /

Ulice - zákres do fotografie /

Vnitřní dvůr /

Pohled od zahrady /

Interiér obývacího pokoje /

Fotoblog z výstavby .....>