\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 2007
Soutěžní návrh / Competition
Návrh / Design: Stáňa Barvová, Petr Čáslava, Tomáš Doležal, Tomáš Pína

Soutěžní návrh na novostavbu městské knihovny a rozšíření městského úřadu.
Dům zhodnocuje stávající proluku v těsném sousedství náměstí. Urbanisticky počítá návrh s vnitřním dvorem - klidovou zónou, přístupnou jak z novostavby knihovny, tak i stávajícího Městského úřadu.
Konstrukčně jde o železobetonový skelet ze severní strany uzavřený - vyzdívaný a z jižní prosklený s dvojitou provětrávanou fasádou, stíněnou dřevěnými lamelami.
Knihovna má transparentní přízemí, které „vtahuje“ chodce do vnitrobloku, kde se může rozhodnout mezi návštěvou kavárny s knihkupectvím a odpočinkem ve vnitřním dvoře s parkovou úpravou.
Budova je členěna na část servisní (depozitář v přízemí, zázemí pro zaměstnance a návštěvníky) a část veřejnou (knihkupectví, kavárna, přístup na internet, knihovna – volný výběr).
V soutěži „O cenu Petra Parléře 2007“ byl návrh hodnocen jako nejlepší pro danou lokalitu.


Design of a new building of the city library and an extension of the municipality office.
The library adds value to the existing vacant space close to the central square. A urbanistic feature of the design is represented by the presence of an inner courtyard – a tranquil area accessible from both the new library and the existing municipality office.
Technically, it is a reinforced concrete frame structure closed at the north side by a wall and at the south side provided by a double glazed ventilated fasade, shielded by wooden slats.
The library has a transparent ground floor, which pulls pedestrians into the courtyard, where a visitor can choose between going to a bookshop café or having a rest in the inner courtyard park.
The building is divided into the service part (depositary on the ground floor, staff and visitors facilities) and the public part (bookshop, cafe, internet access, library - free choice).
Evaluated as the best proposal for the site in the "Peter Parler Prize 2007" competition.

KNIHOVNA VE SLAVKOVĚ U BRNA / Slavkov u Brna Library

Situace /

Pohled z náměstí /

Vnitřní dvůr /

Uliční řada /

Vstupní hala /

Půdorys 1.np /

Řez /