\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér
Půdorysy 1. np a 2.np /

CENTRUM EKOLOGICKÝCH AKTIVIT, ROSTĚNICE /
Centre Of Ecological Activities in Rostěnice

Vnitřní dvůr /

Pohled z návsi/

Pohled /

Rok / Year: 2006
Realizace /
Realisation: 2010 - 2011
Investor / Investor: Obec Rostěnice-Zvonovice v projektu INTERREG IIIA
Dodavatel / Supplier: Stazepo a.s.
Projekt pro stavební povolení / Documentation For Building Permit
Návrh / Design: Petr Čáslava, Tomáš Doležal

Rekonstrukce dvoupodlažního domu, situovaného v řadové zástavbě návsi, doplněná o přístavbu dvorního traktu. Dům bude plnit mimo ubytovací kapacity dvě základní funkce: Turisticko-informační centrum regionu a Centrum ekologických aktivit.
Obnova stávajícího domu zachovává v maximální možné míře původní členění fasády (nová posuvná cortenová vrata předznamenávají soudobou vestavbu za nimi) a nově vymezuje prostory pro obchod a administrativu centra, v patře pak ubytování pro turisty. Ve dvoře je umístěna dřevostavba víceúčelové společenské místnosti se zázemím. Jednoduchá hmota je energeticky řešena v pasivním standardu a dělí parcelu na zahradu a atrium stávajícího dvora. Starou a novou část spojuje vstupní schodišťová hala s opláštěním z dřevěných lamel.


Reconstruction of a two-floor building situated in a terraced housing of the village square and an extension of a court wing. Apart from its main purpose – providing accommodation, it will also house a regional tourist information centre and a centre of ecological activities. Restoration of the existing house maintains, up to maximum possible extent, the original segmentation of the facade (a new COR-TEN sliding gate give a taste of what follows behind) while the required shop as well as an administration centre are newly defined including accommodation for tourists on the first floor. In the courtyard there is located a wooden building of a social multipurpose room and utility rooms. The simple form bearing wood lamella casing divides the plot into a garden and an atrium of the current yard while the existing and the new parts are connected by entrance hall with staircase. The house meets passive energy standard.