\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 2012
Studie / Study
Realizace /
Realisation: 2012 - 2013
Návrh / Design: Ivan Palacký
Investor: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno


Adaptace stávajícího bytu a společenské místnosti v Domově sv. Anežky v Brně na malou kapli.sv. Františka z Assisi.

Přestavba s omezeným rozpočtem, čemuž je přizpůsoben i celkový architektonický koncept: jednoduchý prostor, vymezený elementárními prvky, které tvoří prostý rámec pro liturgii.


Adaptation of existing dwelling at Domov sv. Anezky in Brno to a small chapel of st. Francis of Assisi.
Rebuilding under a tight budget, which is adapted to the overall architectural concept: simple space, defined by basic elements that make up a simple framework for the liturgy.

KAPLE SV. FRANTIŠKA, BRNO / Interior chapel of st. Francis in Brno,

Vizualizace / Visualization

Půdorys / Platform

Zařizovací předměty / Interior elements + zoom /

Materiály / Materials + zoom /

Varianty dispozice / Layout variations