\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér
Půdorys 1.np /

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RD, JESENÍK /
An Alternation And An Extension Of A Family House in Jesenik

Pohled ze zahrady /

Studie hmot /

Půdorys 2.np /

Pohledy /

Rok / Year: 2005
Studie / Study
Návrh / Design: Ivan Palacký

Rekonstrukce rodinného domu ze 70. let minulého století, tzv. „Šumperáku“ s přístavbou malířského ateliéru.
Zadáním bylo přestavět stávající dům na dvě samostatné bytové jednotky a vytvořit do budoucna možnost využití jako apartmánového penzionu. Zároveň byla v klidové části domu navržena přístavba malířského ateliéru, který může sloužit jako víkendové bydlení s malým skladem. Oproti původně zvažované variantě nástavby ploché střechy bylo jako nejvhodnější zvoleno řešení, kdy je k domu přidána nová hmota, která cituje signifikantní prvky stávajícího domu. Přístavba má dřevěnou konstrukci a plechové opláštění s „měděnkovou“ patinou.

An alteration of a family house originating in the 70s of the last century, the type called „Šumperák“. It also included an addition of a painting studio. The architect was commissioned to alter the existing house to allow seasonal renting of two living units and to create an opportunity to provide a small family guest house in the future.
There was also an intention to build a painting studio which would additionally provide weekend accommodation and would have a small storage room too.
The project has explored a few alternatives designing the studio as an extension placed on the existing flat roof. Finally, according to the architect, building a new part that would cite some significant elements of the existing house proved the most adequate solution.
The addition is designed with a wood construction system with patina “verdigris” metal finish.