SOIP ARCHITEKTI


____..Ing. arch. Ivan Palacký, autorizovaný architekt ČKA, č. aut. 02 581

____..architektonický ateliér, ve kterém Ing. arch. Ivan Palacký spolupracuje
____..s kolegy z příbuzných oborů, v poslední době nejčastěji s atelierem
____..VIZAGE s.r.o.

____..poskytujeme komplexní služby v oblasti architektury, urbanismu a
____..designu, které zajišťujeme vlastními silami a za pomoci stálého okruhu
____..specializovaných spolupracovníků

____..nabízíme zkušenosti z praxe v různorodých oblastech architektonické ____..činnosti. Od projektů rodinných domů, škol a průmyslové architektury, ____..přes rekonstrukce a zaměřování památkových objektů, až po přípravu ____..velkých investičních celků

____..zajišťujeme všechny fáze projektové dokumentace:

____..koncept a architektonickou studii

____..projekt pro územní rozhodnutí

____..projekt pro stavební povolení

____..projekt pro provedení stavby

____..autorský dozor při realizaci stavby

____..Portfolio, které zde prezentujeme, představuje výběr projektů, které ____..výstižně charakterizují základní principy práce sdružení:

____..detailní rozbor daného území jako nezbytný základ pro smysluplný
____..návrh

____..individuální přístup ke klientovi

____..maximálně jednoduchý a čitelný koncept

____..důraz na přírodní materiály____..kontakt:

____..Lavičky 778/3, 641 00 Brno - Žebětín
____..tel.: +420 736 177 966
____..www.soip.cz
____..palacky@soip.cz

\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér